کتاب عامل فراوانی

معرفی کتاب عامل فراوان

کتاب عامل فراوانی

تعریف ما از فراوانی چیست؟؟؟
آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟؟؟
هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟
دیدگاه ما نسبت به فراوانی می‌تواند مسیرما را در زندگی تغییر دهد.
وقتی در می‌یابیم که با تغییر دیدگاهمان نسبت به وفور باعث ورود آن به زندگی‌مان می‌شویم، آن‌گاه گویی از دریچه‌ای جدید به زندگی می‌نگریم،
دریچه‌ای که پر از امید، شور و شعف و تجربه کیفیت بهتری از زندگی است.
هدف دکتر سید داود غفوری از ترجمه‌ی این کتاب:
همچنین با هدف رشد و ارتقای سطح آگاهی جامعه و بهبود روان افراد بر آن شدم تا گروهی تحت عنوان «تحول ذهن و زندگی» تشکیل دهم تا قدرتمندتر، غنی تر و مستحکم تر از گذشته بتوانیم به مردم خدمت کنیم.کتاب عامل فراوانی
با نگاهی موشکافانه در مفاهیم کتاب، بومی سازی، شفاف سازی، تحلیل و بررسی از نظر کاربردی بودن تکنیک ها و صحت تمامی مطالب، در جهت این اهداف قدم برداشته ایم.

در این کتاب دکتر جو ویتالی به همراه نویسندگانی موفق
از سراسر جهان به هم می‌پیوندند
تا اسرار فراوانیِ را با ما به اشتراک بگذارند.
شرح مختصری از داستان زندگی افراد و
مجموعه ای از تجربیات آنها درحوزه های مختلف،
در این کتاب جمع آوری شده است.
افرادی، که هریک از دریچه خاصِ خودشان
به موضوع فراوانی می نگرند وهریک شما را با خود به سفری هرچند کوتاه
اما عمیق می برند ودر پایان این سفر شما دیدگاه تازه تری پیدا خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید