کتاب عامل فراوانی

عامل فراوانی
تعریف ما از فراوانی چیست؟
آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟
هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟
دیدگاه ما نسبت به فراوانی می‌تواند مسیر ما را در زندگی تغییر دهد. وقتی در می‌یابیم که با تغییر دیدگاهمان نسبت به وفور باعث ورود آن به زندگی‌مان می‌شویم، آن‌گاه گویی از دریچه‌ای جدید به زندگی می‌نگریم، دریچه‌ای که پر از امید، شور و شعف و تجربه کیفیت بهتری از زندگی است.
در این کتاب دکتر جو ویتالی به همراه نویسندگانی موفق از سراسر جهان به هم می‌پیوندند تا اسرار فراوانیِ را با ما به اشتراک بگذارند. شرح مختصری از داستان زندگی افراد و مجموعه ای از تجربیات آنها در حوزه های مختلف، در این کتاب جمع آوری شده است.
افرادی، که هریک از دریچه خاصِ خودشان به موضوع فراوانی می نگرند و هریک شما را با خود به سفری هرچند کوتاه اما عمیق می برند و در پایان این سفر شما دیدگاه تازه تری پیدا خواهید کرد.

دیدگاهتان را بنویسید