عامل جذب

زندگی هدیه خداوند به انسان و چگونه زیستن هدیه انسان به خداوند است. برای آن که هدیه‌ای شایسته خداوند داشته باشیم، باید در این دنیا با مدیریت انرژی ذهن و احساسات خویش همواره شاد، عاشقانه و سالم زندگی کنیم تا پیوسته روی فرکانس جذب بهترین‌ها برای خود باشیم و این کتاب راه آن را به شما نشان می‌دهد.

براساس فرایند پنج مرحله‌ای که در این کتاب شرح داده شده؛ به شما این آگاهی را می دهیم  که زندگی‌تان می‌تواند متفاوت باشد و کائنات از شما برای رسیدن به خواسته‌هایتان حمایت می‌کند و این همان عامل جذب است.

شاید شنیده اید که باید سعی کنید تصویر چیزی را که می‌خواهید در ذهن‌تان بیاورید و آن را تجسم کنید و آن را به سوی کائنات انعکاس دهید. در نتیجه طبق قوانین جهان هستی که «هر عملی عکس‌العملی دارد»، خواسته‌تان هم به صورت فیزیکی و هم معنوی به سوی شما برمی‌گردد.

 در این کتاب با شیوه ای متفاوت ، راحت و روان به تفسیر مفاهیم فوق می پردازیم و با ارائه راهکارهای عملی به شما خواهیم گفت که چطور چنین چیزی ممکن است!

این کتاب یک قدرت جادویی دارد و به هرکسی که به طور واضح و آشکار می‌داند که چه می‌خواهد، قدرتی می‌دهد که بتواند آن را جذب کند و هم چنین راه را برای آشکار شدن هدف اصلی زندگیتان روشن می کند.

پس هم اکنون تجسم کنید که می‌خواهید زندگی‌تان چگونه باشد.اگر شما می‌توانستید یک زندگی جدید داشته باشید، دوست داشتید زندگی‌تان چطور بود؟

حال از کجا باید شروع کرد ؟

جواب را در عامل جذب بخوانید.