هر روز مشکلاتی پیش پا افتاده در زندگی سربلند می کنند که باید چاره شوند.

گاهی اگر ما ندانیم چطور وضعیت را حل و فصل کنیم، سراسیمه می شویم.

 • امکان دارد مسأله ی تو این باشد که برای انجام تمام کارهایی که لازم است انجام شود وقت کافی نداری و یا احساس درماندگی می کنی چون شبانه روز فقط بیست و چهار ساعت دارد .
 • احتمالش هست که بخاطر کار زیاد از پا درآمده ای و دلت می خواهد وقت آزاد بیشتری داشتی، اما راه چاره آن را نمی یابی.
 • شاید هم در خانه به بچه ها رسیدگی می کنی و از لحاظ جسمی و روحی فرسوده و بی رمق شده ای، اما توان مالی نداری تا از کسی کمک بگیری و زمانی را به خودت اختصاص بدهی.
 • شاید هم با مسأله ای روبرو شده ای که برایت استرس ایجاد کرده و روح و روانت را آزار می دهد و لازم است ساماندهی شود، اما نمی دانی برای حل کردن آن به چه روشی رو کنی.
 • ممکن است چیزی را گم کرده ای و خیلی تلاش کرده ای تا آن را پیدا کنی اما بخت با تو یار نبوده.
 • شاید هم دلت می خواهد پرستار بچه، آرایشگر، دندان پزشک یا پزشکی عالی پیدا کنی و علی رغم شدیدترین تلاش هایت نتوانسته ای کسی را که نیاز داری، پیدا کنی.
 • ممکن است تو در وضعیتی ناراحت کننده باشی چون کسی از تو تقاضا کرده کاری برایش بکنی و تو نمی دانی چطور جوابش را بدهی. یا با کسی دچار نوعی اختلاف نظر و بگومگو شده ای و به جای این که قضیه حل و فصل شود، به نظر می رسد اوضاع بدتر هم شده است.
مدیریت درون

تمرینات معجزه آسای این کارگاه در مورد مشکلات زندگی ات وقتی نمی دانی چه کنی

و صرفاً دلت می خواهد کاری برایت انجام شود، به تو کمک می کند.

خودت هم از نتیجه مات و مبهوت خواهی شد.

در این کارگاه سه ماهه تمریناتی عالی وجود دارند و این تمرین ها مخصوصاً طوری مرتب و تنظیم شده است تا تو در هر مرحله یاد بگیری چگونه از قدرت های درونی ات به منظور متحول کردن سلامت روحی و جسمی، روابط و شغل خودت استفاده کنی و به جزئی ترین خواسته ها و بزرگترین آرزوهایت تحقق بخشی.

هم چنین یاد می گیری چطور هر نوع مشکل و وضعیت منفی را در زندگی ات از بین ببری. آنچه که بیش از همه بر آن تأکید می شود این است که تمرینات باید به طور منظم و به ترتیبی که در هر ترم مشخص شده، انجام پذیرد تا نتیجه ی دلخواه بدست آید.

سرفصل های اصلی این کارگاه عبارتند از:

 • کارکرد ذهن خودآگاه و ذهن ناخودآگاه
 • مسئولیت پذیری
 • دوست داشتن و پذیرش خود
 • اعتماد به نفس
 • جرأت مندی
 • مدیریت خشم
 • مدیریت استرس
 • رهایی از خاطرات منفی گذشته
 • عفو و بخشایش
 • ایجاد ارتباط مؤثر با دیگران

هنگام خواندن مطالب بالا، مسحور و مجذوب می شوی اما بدون انجام تمرینات، این دانش از دستت درمی رود و فرصتی را که به راحتی برای متحول کردن زندگی ات جذب کرده بودی، از دست می دهی. برای این که چنین بلایی به سرت نیاید، لازم است در دوره ی سه ماهه مدیریت درون شرکت کنی. با تمرین کردن می توانی تک تک سلول ها و ضمیر ناخودآگاهت را از راهکارها اشباع کنی، در این صورت است که زندگی ات تا آخر عمرت متحول خواهد شد.