شیفته ی گذشته بودن و در آینده سیر کردن ، می تواند تو را از زندگی در زمان حال باز دارد.
«در زمان حال بودن» یکی از مهم ترین ارکان زندگی است.
«کودک درون» کمکت می کند که در زمان حال باشی، دردهای گذشته و ترس از آینده را رها کنی.
این کارگاه تشویقت می کند که خودت را مثل یک کودک شاد، دوست داشتنی و مسلط به زندگی ببینی.
کودک درون،‌ کودک خردسالی است که در درون همه ماست.
این کودک به ما انرژی می دهد،‌ شور و نشاط و سرزندگی ما به او مرتبط است، احساسات ما به او گره خورده است و تخیل، خلاقیت شهود و غرایز طبیعی ما در پیوند با اوست.
کودک درون

این کودک وقتی مورد بی توجهی قرار می گیرد و صدمه می بیند خود را از دید دیگران مخفی می سازد.

وقتی او را (احساسات خود را) انکار می کنید، در جایی، در عمیق ترین سطح روان پنهان می شود و با این کار،‌

ممکن است مشکلات جسمانی و روان شناختی از جمله افسردگی و اضطراب را تجربه کنید.

زندگی یکنواخت و کسل کننده، روحیه غمگین و خلق پایین همه از غیبت این دوست درونتان حکایت می کند.

با شرکت در دوره های شفای کودک درون می توانید این کودک را مورد محبت قرار داده و نتایج عالی و فوق العاده آن را تجربه کنید.

 

شفای کودک درون

در این کارگاه تکنیک های مؤثری ارائه می گردد که به کمک آن می توانید به فرآیند رها سازی و شفای کودک درون تان بپردازید. در واقع با آموزشِ توجه بیشتر به کودک درون تان و مراقبت از او ، یک دوست واقعی و خالص خواهید داشت که می تواند در کنارتان قرار گیرد و به شما کمک کند تا انعطاف پذیرتر شوید ، بر ترس هایتان غلبه کنید و مشکلات خود را به صورت ریشه ای حل کنید .