تحول ذهن و زندگی

تاریخچه مرکز خدمات روانشناسی:

مرکز مشاوره و روانشناسی تحول ذهن و زندگی فعالیت خود را از سال 1390 به طور رسمی آغاز نموده است.

مؤسسان این مرکز سید داوود غفوری (روانشناس و مشاور خانواده) و شهره خیرخواه (روانشناس بالینی) هستند که با بیش از 15 سال تجربه و تحقیق در زمینه های مختلف روانشناسی، نیاز جامعه را به دیدگاه های جدید جهت رفع تنشهای روزمره زندگی درک نموده و علاوه بر خدمات روان درمانی و مشاوره در زمینه های مختلف، اقدام به گردآوری مطالب و مفاهیم جدید و کاربردی برای برگزاری کارگاه ها، همایشات و سمینارها کرده اند.

موضوع و فعالیت مرکز:

مشاوره و روان درمانی، توانمندسازی اقشار مختلف جامعه،‌ کارکنان مؤسسات و شرکت ها، ارائه آخرین تکنیک های خلاقیت و برگزاری کارگاه ها و سمینارها و همایش ها در جهت تحول ذهن و زندگی و دست یابی به موفقیت با تأکید بر نگرش مثبت.

اهداف مرکز:

– ارتقای سطح روحی و روانی جامعه

– افزایش بهداشت روانی در جامعه

– اشاعه مثبت اندیشی و مثبت نگری

– افزایش اعتماد به نفس در افراد

– یادگیری تکنیک هایی برای دستیابی به موفقیت