کتاب عامل فراوانی

کتاب عامل فراوانی

تعریف ما از فراوانی چیست؟؟؟
آیا حق ماست که در وفور زندگی کنیم؟؟؟
هر یک از ما چه دیدگاهی نسبت به فراوانی داریم؟؟؟
دیدگاه ما نسبت به فراوانی می‌تواند مسیرما را در زندگی تغییر دهد.
وقتی در می‌یابیم که با تغییر دیدگاهمان نسبت به وفور باعث ورود آن به زندگی‌مان می‌شویم، آن‌گاه گویی از دریچه‌ای جدید به زندگی می‌نگریم،
دریچه‌ای که پر از امید، شور و شعف و تجربه کیفیت بهتری از زندگی است.
هدف دکتر سید داود غفوری از ترجمه‌ی این کتاب:
همچنین با هدف رشد و ارتقای سطح آگاهی جامعه و بهبود روان افراد بر آن شدم تا گروهی تحت عنوان «تحول ذهن و زندگی» تشکیل دهم تا قدرتمندتر، غنی تر و مستحکم تر از گذشته بتوانیم به مردم خدمت کنیم.کتاب عامل فراوانی
با نگاهی موشکافانه در مفاهیم کتاب، بومی سازی، شفاف سازی، تحلیل و بررسی از نظر کاربردی بودن تکنیک ها و صحت تمامی مطالب، در جهت این اهداف قدم برداشته ایم.

کتاب عامل جذب

زندگی هدیه خداوند به انسان و چگونه زیستن هدیه انسان به خداوند است. برای آن که هدیه‌ای شایسته خداوند داشته باشیم، باید در این دنیا با مدیریت انرژی ذهن و احساسات خویش همواره شاد، عاشقانه و سالم زندگی کنیم تا پیوسته روی فرکانس جذب بهترین‌ها برای خود باشیم و این کتاب راه آن را به شما نشان می‌دهد.

براساس فرایند پنج مرحله‌ای که در این کتاب شرح داده شده؛ به شما این آگاهی را می دهیم  که زندگی‌تان می‌تواند متفاوت باشد و کائنات از شما برای رسیدن به خواسته‌هایتان حمایت می‌کند و این همان عامل جذب است.

شاید شنیده اید که باید سعی کنید تصویر چیزی را که می‌خواهید در ذهن‌تان بیاورید و آن را تجسم کنید و آن را به سوی کائنات انعکاس دهید. در نتیجه طبق قوانین جهان هستی که «هر عملی عکس‌العملی دارد»، خواسته‌تان هم به صورت فیزیکی و هم معنوی به سوی شما برمی‌گردد.

عامل جذب

کارگاه ها

چاکرا

کارگاه چاکرا

شفای کودک درون

کارگاه شفای کودک درون

متد سیلوا

کارگاه متد سیلوا

کارگاه مدیریت درون

تازه ترین مقالات

کودک، بالغ، والد

مشاهده مقاله

کودک، بالغ، والد

متد سیلوا در زندگی

مشاهده مقاله

تاثیرات متد سیلوا در زندگی

مزایای نوروفیدبک

مشاهده مقاله

مزایای نوروفیدبک

چپ مغزی یا راست مغز؟

مشاهده مقاله

چپ مغزی یا راست مغز؟

تازه ترین ویدئوها

اینستاگرام
تلگرام